Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Quà Biếu Việt

Chúng tôi, Công ty TNHH Quà Biếu Việt, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu theo pháp luật hiện hành. Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi được xác định như sau:

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi chúng tôi cần để cung cấp dịch vụ hoặc khi khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi. Các thông tin thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan đến dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.
  2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà khách hàng yêu cầu, để xử lý đơn hàng, giao hàng, thanh toán và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ và thông báo với khách hàng về các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, sự kiện hoặc thông tin mới nhất về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ không đúng hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi sử dụng các công nghệ và quy trình an ninh để bảo vệ thông tin khách hàng và duy trì tính bảo mật của dữ liệu.
  4. Không tiết lộ thông tin: Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý từ khách hàng hoặc khi yêu cầu bởi pháp luật. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà khách hàng yêu cầu, ví dụ như gửi hàng hoá qua dịch vụ vận chuyển.
  5. Lưu trữ thông tin: Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trong chính sách này, trừ khi yêu cầu pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để đảm bảo thông tin cá nhân được lưu trữ an toàn và không truy cập trái phép.
  6. Quyền của khách hàng: Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu khách hàng muốn hủy bỏ việc nhận thông tin tiếp thị hoặc muốn rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng thông tin cá nhân, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên lạc đã được cung cấp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ chính sách bảo mật thông tin khách hàng và liên tục cải thiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ tốt nhất.